Produktivita zamestnancov

Sledujte produktivitu svojich zamestnancov pomocou rozpočítavania spoločných alebo jednotlivých nákladov.
Používa váš zamestnanec služobný telefón, kúpili ste mu nový notebook alebo pridelili firemné auto? Každému zamestnancovi môžete priradiť fixné náklady, ktoré prislúchajú len jemu.
Zároveň náklady ako prenájom, leasingy a iné prevádzkové náklady viete rozpočítať medzi všetkých, alebo jednotlivých členov vášho tímu.
Tak ako viete sledovať náklady vášho tímu, zároveň  môžete sledovať aj jeho produktivitu. A to jednoduchým priradením ceny jednotlivým úlohám, ktoré každý zamestnanec vykonáva.
Systém tieto položky rozpočíta a spoločne s evidenciou práce vidíte výkonnosť svojich zamestnancov v reálnom čase.
Zároveň tieto údaje môžete použiť ako podklad pre fakturáciu vašim klientom.